Informace k pořádaným akcím jsou od roku 2017 vkládány na Facebookové stránky IPA 203 Olomouc.

International Police Association (IPA) je  největší  mezinárodní sdružení  policistů, které má přes 400 000 členů  v jednotlivých národních sekcí 64 zemí světa. Česká sekce vznikla na ustanovujícím kongresu v Kozí dne 21.3.1992, dne 6.11.1992 byla České sekce IPA uznána v Riu de Janeiru. V současné době má Česká sekce IPA 47 územních skupin s více jak 3.500 členy. Územní skupina č. 203 Olomouc IPA sekce ČR vznikla 6.2.2002.

Rok       2015 2016 2017 2018
Celkem členů 79 78 84 85
Přijato 12 7 5 3
Ukončilo členství 4 3 2 2


IPA poskytuje různé společenské vyžití na individuální nebo rodinné úrovni – jedná se o výlety, dovolené, sportovní události, soutěže a výměnné pobyty. IPA také pořádá semináře o tématech mající vztah k policejní praxi. Pokud se členové IPA účastní těchto akcí, tak si mohou najít nové přátele, dozvědět se něco o policistech z jiných zemí, jejich kultuře a odborné praxe, případně mohou získat pomoc při cestování a následném ubytování v zahraničí. Pro bývalé policisty nabízí IPA další příležitost, jak zůstat v kontaktu s bývalými kolegy z práce.

IPA sekce ČR nabízí:

-  uhrazení pobytu 2 dětem (16-17 let) členů IPA na 14 denním Mezinárodním setkání mládeže

-  hradí účast na seminářích ve školicím středisku IPA Gimborn v Německu

-   možnost přímého členství v IPA sekce ČR

ÚS 203 IPA Olomouc  nabízí:

-  účast na čl. schůzi s občerstvením a bowlingovým turnajem

- dárkový poukaz v ceně 200,-Kč do restaurace U rytíře v Olomouci

   a) při dovršení kažých 5 let členství v IPA

   b) při každém 10letém životním jubileu

   c) dovršení každého 10tého bezplatného dárcovství krve

- možnost čerpat zdarma 4 vstupenky za rok  do ZOO Olomouc

-  zřízení zákaznické karty  MAKRO

- bezplatné zapůjčení  nosiče jízdních kol na tažné zařízení a ruční  vysílačky zn. Topcom

- slevu 20 % na propagační předměty IPA

                    57 102 členů

 

                     9 663 členů

                    32 152 členů

                     7 157 členů

ÚS 203 IPA Olomouc

je součástí Programu prevence

kriminality města Olomouce

Partneři:


Podporujeme:

Dárcovství krve

 

ÚS 203 IPA Olomouc je členem